برگزاری کارگاه میدانی رصدماه وسیارات منظومه شمسی ویژه کودکان ونوجوانان دراداره کل حفاظت محیط زیست کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

برگزاری کارگاه میدانی رصدماه وسیارات منظومه شمسی ویژه کودکان ونوجوانان دراداره کل حفاظت محیط زیست کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات