تشکیل کمیته ای به منظور شناسایی درختان پوسیده سطح شهر

تشکیل کمیته ای به منظور شناسایی درختان پوسیده سطح شهر


سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز درباره وضعیت درختان کهنسال شهر شیراز گفت: برای شناسایی درختان آسیب دیده سطح شهر کمیته ای در مناطق مختلف شهرداری تشکیل شده است تا درختانی که براساس ظاهر دچار خم شدگی یا پوسیدگی ظاهری هستند، معرفی شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز به نقل از روزنامه سبحان، شهرزاد رونق زاده عنوان کرد: در کنار این اقدام، سازمان به دنبال بهبود درخت های آسیب دیده است که در گام اول باید این درختان شناسایی شوند. برای این کار در کنار کمیته های مختلف شناسایی در مناطق به دنبال انعقاد قرارداد با پیمانکاری برای شناسایی درختان آسیب دیده هستیم که متناسب با حالت ظاهری درخت، سن و میزان رشد و توانمندی روشهایی برای مهار و حتی نگهداری درختان درنظر گرفته می شود.
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز افزود: اولویت ما در برخورد با درختان آسیب دیده در ابتدا مهار و حفظ آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: پوسیدگی درختان علل مختلفی دارد که بخشی از این پوسیدگی به سن و ضعف درخت بر می گردد و مربوط به کم آبی و کمبود مواد مغذی طی سال های مختلف است که با شناسایی این درختان باید از سقوط آنها جلوگیری کنیم. سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز نظم بخشی و آبیاری منظم را از اقدامات اولیه برای جلوگیری از سقوط و حتی فرسودگی درختان دانست.
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز اظهار داشت: معمولاً درختانی که سقوط می کنند از ظاهر آنها نمی توان احتمال سقوط را تشخیص داد به همین دلیل و برای شناسایی این درختان به دنبال استفاده از روش هایی هستیم که براساس نوع بافت، میزان فرسودگی آنها مشخص باشد؛ برهمین اساس با روش اسکن درخت و براساس تراکم بافت های گیاهی و مقایسه با بافت سالم میزان پوسیدگی درخت مشخص می شود.
رونق زاده درباره چگونگی تصمیم گیری برای قطع درختان عنوان کرد: در خصوص موضوع قطع و حتی جابه جایی درختان خطرآفرین در کمیسیون ماده ۷ که مرکب از نماینده شورای شهر، خدمات شهری و سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری است، بعد از بازدید از درختان مورد نظر تصمیم گیری می شود اما اولویت در این کمیسیون بر حفظ درخت است و در صورت نیاز اقدام به جابه جایی می شود، آخرین مرحله قطع درخت است چرا که درخت را به عنوان یک عنصر پایدار می شناسیم.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات