حجم بارش های استان مرکزی به ۴۷۴ میلی متر رسید

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حجم بارش‌های استان مرکزی در هشت ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ (اول مهر تا پایان اردیبهشت ماه) به ۴۷۴ میلی متر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس  مجتبی مرادی افزود: از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،‌ میزان بارش‌های  استان مرکزی ۱۳۰.۲۶درصد افزایش داشته است .

مهندس مرادی ادامه داد: ‌ میزان بارندگی استان در هشت ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ ( از ابتدای مهر  تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ) ۴۷۴میلیمتر بوده است که نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته (۲۰۶میلیمتر ) ۱۳۰.۲۶درصد و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (۲۶۹میلیمتر ) ۷۶.۲۵درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ارقام ثبت شده بارندگی در ایستگاههای زیر نظر این شرکت نشان می دهد طی این مدت در تمامی مناطق استان میزان بارندگی افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره آماری دارد.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار داشت: در مقایسه بارندگی از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با ارقام دراز مدت بارش طی همین مدت نیز افزایش بارندگی در اغلب ایستگاههای استان قابل مشاهده است.ارقام ثبت شده نشان می دهند بیشترین افزایش بارندگی نسبت به دوره مشابه دراز مدت به میزان ۱۱۶.۵۲ درصد و ۱۱۳.۲۱ درصد در ایستگاههای دهنو خمین و کمیجان و کمترین افزایش بارندگی به میزان ۳۲.۸۹ درصد مربوط به ایستگاه دوریدان بوده است. طی این هشت ماه در هیچکدام از ایستگاههای استان شاهد کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه دوره دراز مدت نبودیم.

مهندس مرادی بیان داشت: این میزان بارندگی باعث شده تا وضعیت منابع آب سطحی استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل وضعیت مطلوب تری را داشته باشد به نحوی که اغلب رودخانه های مهم استان که در سال گذشته خشک بودند، در سال جاری با جریان آب مواجه هستند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات