کیفیت آب سدهای استان مرکزی مطلوب است

رییس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت:کیفیت آب سدهای کمال صالح و الغدیر ساوه مطلوب است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس رضا عظیمی در توضیح این خبر افزود: در میانه هر ماه (معمولا ۱۴ و۱۵ هرماه) دو روز نمونه برداری از مخازن سد کمال صالح اراک و سد الغدیر ساوه صورت می گیرد که این نمونه برداری در قالب دستورالعمل پایش سدها که از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ شده است، انجام می گیرد.

مهندس عظیمی ادامه داد: این برنامه ی پایش، شامل نمونه برداری ازاعماق مختلف آب دریاچه سدهای مذکور و آب ورودی از سرشاخه ها به این سدها است.

وی بیان کرد: انجام نمونه برداری از دو سد فوق توسط دستگاه های CTD و آلگاتورچ صورت می گیرد و پارامترهای اندازه گیری شده توسط دستگاه CTD شامل؛ پارامترهایی مانند دما، فشار، PH ، هدایت الکتریکی، DO (اکسیژن محلول در آب) و دستگاه آلگاتورچ اندازه گیری میزان کلروفیل a در دریاچه های دو سد فوق و باالطبع اندازه گیری میزان شاخص تغذیه گرایی دریاچه سدها ( شاخص کارلسون) را انجام می دهد که در نهایت هر ماه گزارش در قالب چک لیست های پایش کیفی مخازن سدها تهیه و به مدیران ذی صلاح شرکت ارسال می گردد.

رییس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی در پایان گفت: به همین دلیل،کنترل مداوم کیفیت آب دریاچه سدها مساله ای حیاتی است که در دستور کار گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی قرار دارد و توسط این گروه انجام می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات