برگزاری جلسه توسعه منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: جلسه توسعه منابع انسانی شرکت های صنعت آب و برق استان با حضور مهندس رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ، معاونین منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و مدیران منابع انسانی ، آموزشی و رفاه شرکت های یاد شده در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید.

در این جلسه درابتدا رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو سیاست های کلان وزارت نیرو را در چارچوب برنامه های مقام عالی وزارت در دولت دوازدهم در زمینه های مختلف اعم ازارتقاء و توسعه نظام جذب ، توانمند سازی و نگهداشت منابع انسانی کار آمد و متخصص و همچنین مسائل مرتبط با دیگر موضوعات صنعت از قبیل درمان ،  بازنشستگی ،  نظام پرداخت به تفصیل مطرح نمودند ، درادامه هر یک از معاونین و مدیران شرکتهای تابعه  وزارت نیرو در استان به تشریح عملکرد خود و موضوعات منابع انسانی و راهکارهای قانونی آن پرداختند و اهم  مسائل مذکور مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

درپایان جلسه با توجه به تشکیل جلسه شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان  با  حضور دکتر بختیار معاون برنامه ریزی وزارت نیرو و مدیران عامل شرکتهای آب و برق استان به میزبانی شرکت آب وفاضلاب استان مقرر گردید جمعبندی نهائی موضوعات توسط   مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات