صرفه جویی ۷ میلیون مترمکعب آب در شهرستان ساوه

مدیر اداره منابع آب شهرستان ساوه با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان ساوه سبب صرفه جویی ۷میلیون مترمکعب آب در این شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس نقی بهجت در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۳۸ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۴۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۰حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسای شده، شناسایی و توقیف ۱۵ دستگاه حفاری غیرمجاز، شناسایی ۳ مورد تخلفات مربوط به کف شکنی، جابجایی، لایروبی، آب فروشی، انتقال غیرمجاز و منصوبات غیرمجاز چاههای مجاز، شناسایی ۵ مورد تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشت ۶ حلقه چاه مجاز شناسایی شده و برگزاری ۸ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۴۶ مصوبه از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به شمار می رود.

مهندس بهجت ادامه داد: بر اساس اقداماتی که در این مدت صورت گرفته است،۷ میلیون متر مکعب  از برداشت آب از منابع زیر زمینی در این شهرستان صرفه جویی شده است.

مدیر اداره منابع آب شهرستان ساوه افزود:با توجه به شرایط بحران آب و اهمیت حفظ منابع آبی موجود جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز امری ضروری است.

وی در پایان اظهار کرد: افت سطح آب های زیر زمینی خطراتی همچون خشک شدن چاه ها نشست زمین و تخریب منابع زیر زمینی و از دست رفتن ظرفیت آبخوان ها را به دنبال دارد و به همین منظور برخورد با متخلفان در دستور کار این اداره  قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات