۶۳۷ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رزن مسدود شد

فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: ۱۲۳ میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای همدان، فرماندار رزن بابیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است گفت: هدف از انسداد چاه های غیر مجاز حفظ منابع آب زیر زمینی است.

سید رضا سلامتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن با اشاره به اینکه شهرستان رزن حائز رتبه نخست استان در خصوص نصب کنتور های هوشمند است اظهار کرد۴۷۸ دستگاه  کنتور هوشمند برای جلوگیری از بهره برداری های غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی نصب شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: ۱۲۳ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی عمق چاه های انسداد شده را ۴۷ کیلومتر عنوان کرد و افزود۴۹ درصد صرفه جویی آب  استان متعلق به شهرستان رزن است.

سلامتی خاطر نشان کرد با وجود اینکه شهرستان رزن رتبه نخست استان در سرانه ایجاداشتغال روستایی را دارد گفت: باید اقتصاد روستایی را هدفمند کرده و وابستگی به آب رادر بحث اشتغال  کاهش دهیم.

فرماندار رزن نسبت به جایگزین کشت های کم آب بر مثل زعفران تاکید کرد و گفت: با آگاهی و آموزش کشاورزان برای کشت محصولات کم آب بر باید اقدام شود.

سلامتی افزود: در سال ۹۷ در بخش کشاورزی  ۷ میلیون لیتر  سوخت  نسبت به سال۹۶ صرفه جویی شده است‌.

وی خاطر نشان کرد برای حفاظت از منابع  آب های زیر زمینی با تدبیر  و جدیت تمام، با چاه های غیر مجاز برخورد خواهیم کرد .

وی با بیان اینکه فرهنگسازی و توجیه مردم در حفظ منابع آب بسیار ضروری است، افزود: فرهنگ سازی برای استفاده و صرفه جویی در مصرف آب در کنار انسداد چاه های غیر مجاز باید به طور همزمان اجرا شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات