حجم بارش های استان مرکزی به ۴۷۴ میلی متر رسید

حجم بارش های استان مرکزی به ۴۷۴ میلی متر رسید

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حجم بارش‌های استان مرکزی در هشت ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ (اول مهر تا پایان اردیبهشت ماه) به ۴۷۴ میلی متر رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مجتبی مرادی افزود: از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،‌ میزان بارش‌های استان مرکزی ۱۳۰.۲۶درصد افزایش داشته است . مهندس مرادی ادامه داد: ‌ میزان بارندگی استان در هشت ماهه اول سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ ( از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ) ۴۷۴میلیمتر بوده است که نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته (۲۰۶میلیمتر ) ۱۳۰.۲۶درصد و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (۲۶۹میلیمتر ) ۷۶.۲۵درصد افزایش داشته است. وی گفت: ارقام ثبت شده بارندگی در ایستگاههای زیر نظر این شرکت نشان می دهد طی این مدت در تمامی مناطق استان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات