صرفه جویی ۱.۵ میلیون مترمکعب آب در شهرستان فراهان

صرفه جویی ۱.۵ میلیون مترمکعب آب در شهرستان فراهان

مدیر اداره منابع آب شهرستان فراهان با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان فراهان سبب صرفه جویی ۱.۵ میلیون مترمکعب آب در این شهرستان شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس امیری در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۴ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۱۸ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۴ حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسایی شده، شناسایی یک مورد تخلفات مربوط به کف شکنی، جابجایی، لایروبی، آب فروشی، انتقال غیرمجاز و منصوبات غیرمجاز چاههای مجاز،شناسایی و توقیف ۴ دستگاه حفاری غیرمجاز و برگزاری ۱۲ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۵۱ مصوبه از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به شمار می رود. مهندس ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات