صرفه جویی ۷ میلیون مترمکعب آب در شهرستان ساوه

صرفه جویی ۷ میلیون مترمکعب آب در شهرستان ساوه

مدیر اداره منابع آب شهرستان ساوه با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان ساوه سبب صرفه جویی ۷میلیون مترمکعب آب در این شهرستان شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس نقی بهجت در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۳۸ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۴۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۰حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسای شده، شناسایی و توقیف ۱۵ دستگاه حفاری غیرمجاز، شناسایی ۳ مورد تخلفات مربوط به کف شکنی، جابجایی، لایروبی، آب فروشی، انتقال غیرمجاز و منصوبات غیرمجاز چاههای مجاز، شناسایی ۵ مورد تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشت ۶ حلقه چاه مجاز شناسایی شده و برگزاری ۸ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات