درخواست پیگیری تصویب قانون حمایت از محیط بانان،درخواست استفاده از ظرفیت ماده ۳۱ و ۳۵ قانون شورای معادن و بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی درآمد های دولت توسط نماینده کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست پیگیری تصویب قانون حمایت از محیط بانان،درخواست استفاده از ظرفیت ماده ۳۱ و ۳۵ قانون شورای معادن و بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی درآمد های دولت توسط نماینده کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات