حضور سرزده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در پاسگاه دق علیجان و دیدار صمیمانه با محیط بانان

حضور سرزده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در پاسگاه دق علیجان و دیدار صمیمانه با محیط بانان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات