خانه های بازی شوشتر به استقبال آموزه های زیست محیطی در هفته محیط زیست آمدند
   
   آموزش های محیط زیستی به رنگین کمان شوشتر رسید

خانه های بازی شوشتر به استقبال آموزه های زیست محیطی در هفته محیط زیست آمدند آموزش های محیط زیستی به رنگین کمان شوشتر رسید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات