رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از پیوستن کارکنان این اداره به بسیج ملی کنترل فشار خون خبر داد
   
   کارکنان اداره محیط زیست شوشتر به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از پیوستن کارکنان این اداره به بسیج ملی کنترل فشار خون خبر داد کارکنان اداره محیط زیست شوشتر به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات