روشنک سید محمودی و ویانا صادقی،کودکان اهوازی برنده مسابقه نقاشی محیط زیست راپمی با موضوع محیط زیست دریا شدند
   
   کودکان اهوازی برنده مسابقه نقاشی فرا ملی راپمی

روشنک سید محمودی و ویانا صادقی،کودکان اهوازی برنده مسابقه نقاشی محیط زیست راپمی با موضوع محیط زیست دریا شدند کودکان اهوازی برنده مسابقه نقاشی فرا ملی راپمی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات