بیشترین آلایندگی زیست محیطی خراسان رضوی در حوزه آب رخ می دهد

بیشترین آلایندگی زیست محیطی خراسان رضوی در حوزه آب رخ می دهد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات