کلاس آموزش محیط زیست و کارگاه کاشت گیاه در مرکز شماره یک کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز با حضور و همکاری شایسته مدیرکل کانون پرورش کودکان و نوجوانان اهواز برگزار شد
   
   کلاس آموزش محیط زیست و کارگاه کاشت گیاه به مناسبت هفته محیط زیست در اهواز

کلاس آموزش محیط زیست و کارگاه کاشت گیاه در مرکز شماره یک کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز با حضور و همکاری شایسته مدیرکل کانون پرورش کودکان و نوجوانان اهواز برگزار شد کلاس آموزش محیط زیست و کارگاه کاشت گیاه به مناسبت هفته محیط زیست در اهواز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات