برگزاری جلسه کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان کرمان

در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۸ اولین جلسه کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان کرمان در سال ۹۸ با حضور فرماندار، مدیر امور منابع آب و جمعی از مسئولین مربوطه در محل فرمانداری کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در این جلسه آقای بابایی فرماندار کرمان و رئیس کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان با اشاره به جدی بودن بحران کم آبی بخصوص در تابستان جاری، هرگونه تصمیم گیری و اقدام در خصوص منابع آب را منوط به پیگیری و اقدام از طریق کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان دانست وتصریح کرد: کمیته حفاظت از منابع آب باید یک اتاق فکر تخصصی باشد، باید عمیق فکر کرد و برنامه داد و همچنین در تصمیمات افق دور را دید و برای کارهای نو و جدید فکر کنیم تا بتوان برای بحران آب برنامه ریزی نماییم.

در ادامه مدیر امور منابع آب شهرستان و دبیر کمیته حفاظت از منابع آب گزارشی از اقدامات انجام شده در سال ۹۷ جهت اطلاع اعضا بیان کرد و افزود: در سال ۹۷ تعداد ۵۰ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنعه شده و کنترل بهره برداری بر روی ۶۵ حلقه چاه طبق برنامه عملیاتی انجام شده است.

وی همچنین به بحث رفع تصرفات غیر مجاز بستر و حریم رودخانه ها اشاره ای داشت و برخورد با تصرفات بستر رودخانه و آزاد سازی اراضی بستر رودخانه ها را از اقدامات انجام شده در بحث رودخانه های شهرستان کرمان دانست.

سلاجقه، نتیجه اقدامات سال ۹۷ را صرفه جویی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سطح شهرستان کرمان دانست.

لازم به ذکر است در این جلسه بر لزوم تشکیل منظم جلسات همانند سال قبل و پیگیری مصوبات توسط اعضا تاکید شد و جلسه با طرح موضوعات مرتبط با کمیته ادامه یافت و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات