قول همکاری بهره برداران در زمینه جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز

در بازدید کارشناس گروه گشت و بازرسی امور منابع آب فهرج از روستای دشت آباد این شهرستان، کشاورزان این روستا با توجه به بحران آب برای جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در روستا قول همکاری دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با توجه به لزوم ترویج مصرف صحیح آب در بین بهره برداران منابع آبی در بازدیدی که کارشناس گروه گشت و بازرسی امور منابع آب فهرج از روستای دشت آباد این شهرستان داشتند در خصوص فواید اجرای آبیاری تحت فشار بر روی اراضی کشاورزی با مردم روستا صحبت نمود.

همچنین کشاورزان با توجه به بحران آب برای جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در روستا با امور منابع آب شهرستان فهرج قول همکاری دادند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات