مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در کارگاه آشنایی با پرندگان آموزش دیدند

مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در کارگاه آشنایی با پرندگان آموزش دیدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات