برگزاری جلسه با محوریت تهیه گزارش فنی سیلاب ابتدای سال ۹۸

جلسه ای در خصوص تهیه گزارش فنی سیلاب ابتدای سال ۹۸ با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای در خصوص تهیه گزارش فنی سیلاب ابتدای سال ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران در تاریخ ۲۷ خردادماه ۹۸ در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه پس از رهنمودهای مهندس علیزاده مدیرعامل، نسبت به مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات