عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب در سال ۱۳۹۸ اعلام شد

شرکت مدیریت منابع آب ایران، عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر اعلام شد:

شنبه اول تیرماه : مدیریت مصرف آب و انرژی و خانواده

یکشنه دوم تیرماه: مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رسانه

دوشنبه سوم تیرماه : مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان های عمومی و موسسات خصوصی

سه شنبه چهارم تیر ماه : مدیریت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

چهارشنبه پنجم تیرماه: مدیریت مصرف آب و انرژی، خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی و خیرین

پنج شنبه ششم تیرماه: مدیریت مصرف آب و انرژی، اقتصاد و حقوق شهروندی

جمعه هفتم تیرماه: مدیریت مصرف آب و انرژی و آموزه های دینی

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات