نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با کارشناسان و محیط بانان استان فارس

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با کارشناسان و محیط بانان استان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات