با حضور رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست انجام شد: بازدید از پروژه های کشاورزی، آب و محیط زیست استان فارس

با حضور رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست انجام شد: بازدید از پروژه های کشاورزی، آب و محیط زیست استان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات