کنگره ۶۰ (جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ )یکی از موفق ترین روش ها در ترک...

کنگره ۶۰ (جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ )یکی از موفق ترین روش ها در ترک...

طوفان محمدی با بیان این مطلب که در کشور ما دو روش جهت ترک اعتیاد وجود دارد که یکی از این دو روش روشNA و دیگری روش احیای انسانی کنگره ۶۰ می باشد. که روش NA شامل ۱۰ قدم و کنگره ۶۰، ۱۴ پله است .جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ یکی از موفق ترین روش های ترک اعتیاد می باشد که نزدیک به ۱۹ سال از تاسیس آن می‌گذرد که روی جسم ، روحیات و تفکر فرد کار می‌کند و در این زمینه خود کفا می باشد.
وی در ادامه خواهان توجه بیشتر مسئولین به این کنگره و حمایت از هر دو‌ روش ترک اعتیاد توسط متولیان امر گردید.
در پایان وی در مورد کاربری حمام ارگ اعلام نمود، در این زمینه می بایست مصوبه شورا را در نظر گرفته و به شهرداری تاکید نمود طبق آن مصوبه رفتار نماید.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات