بررسی چگونگی تهیه طرح جامع جمع آوری آب های سطحی

بررسی چگونگی تهیه طرح جامع جمع آوری آب های سطحی

کمیسیون عمران و سرمایه گذاری ، به ریاست محمد حسین فدائی رییس کمیسیون عمران و سرمایه گذاری ، در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد .
در ابتدای جلسه ، گزارشی از منطقه یک شهرداری در رابطه با رفع تصرف زمین های متعلق به شهرداری در کوی صنعتی توسط سرپرست منطقه یک شهرداری ارائه گردید .
در این جلسه عسگری مدیر سابق ناحیه شهر صنعتی بیان نمود: در منطقه ۶ اقدامات مناسبی در رابطه با رفع تصرف صورت گرفته است حکم قضایی در این رابطه اخذ گردیده که زمان آن منقضی شده و اقدامات اولیه در رابطه با اخذ گواهینامه ایمنی آرپارتمان های قدیمی شهرداری صورت گرفته و کارگروهی تشکیل شده است با حضور دستگاه های مرتبط جهت بررسی مشکلات کوی صنعتی و اقدامات مورد نیاز جهت رفع آنها انجام شده است که نهایتا مقرر گردید ادامه موضوع در هفته آینده بررسی شود .
در ادامه جلسه خسروی معاون امور زیربنایی در رابطه با پروژه تصفیه خانه انتهای خیابان هپکو گزارشی ارائه نمود و گفت: در سال ۹۷ تخصیصی جهت اجرای پروژه نداشتیم و در سال ۹۸ دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ایم که مراحل اینحانب پیمانکار در حال اجرا می باشد و در رابطه با موضوع هدایت آبهای سطحی نقاطی که مشکل دارند در جلسه مطرح و مقرر شد اقدامات لازم جهت این موضوع بعمل آید .
سپس در جلسه نیز در رابطه با موضوع اجرای فاضلاب در محله سادات کرهرود سرآبادانی مدیر آبفا شهرستان اراک گزارشی به جلسه ارائه نمود و بیان داشت: نقشه های مورد نیاز در حال پیگیری می باشد که پس از پیگیری آن با شهرداری و شورای شهر جلسه ای برگزار و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد .
در پایان جلسه ، زمین های شرکت نفت در میدان ورزش و مشارکت با جهاد خانه سازی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و توسط اعضای کمیسیون در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات