شیوه‌های همکاری سازمانهای مردم نهاد با مدیریت شهری برای اجرای طرحهای مناسب سازی محیط شهری برای معلولان تشریح شد

شیوه‌های همکاری سازمانهای مردم نهاد با مدیریت شهری برای اجرای طرحهای مناسب سازی محیط شهری برای معلولان تشریح شد

طی نشستی با حضور نمایندگان انجمن‌های حامی معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی، دفتر فنی وزارت کشور، موسسه آموزشی جایکا و شهرداری کرج و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، الگوی اجرا شده در شهر کرج تشریح گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در این نشست نحوه تعامل و همکاری شهرداری کرج، سازمان مردم نهاد نعناع، انجمن آفرینشهای علمی و هنری معلولان ایران با سایر دستگاههای بخشی در سطح استان البرز برای اجرای این طرح ارائه گردید.

رضا مهدیزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان در این نشست گفت : علیرغم وجود قوانین و ضوابط کافی در این حوزه در مرحله اجرا پیشرفت چندانی حاص نشده است و در حال حاضر بسیاری از اماکن و فضاهای عمومی در شهرهای کشور برای استفاده کم‌توانان مناسب‌سازی نشده لذا تغییر نگرش مدیران شهری ،فرهنگ سازی صحیح و تربیت نیروی انسانی متخصص برای اجرای ضوابط موضوع مناسب سازی محیط شهری برای معلو لان جسمی و حرکتی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

در پایان مقرر گردید در گام نخست با برگزاری نشستهای آتی و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر برنامه اجرایی شهرداری کرج، برای سایر کلانشهرها و در گام بعدی برای شهرهای مراکز استانها تعمیم داده شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات