جلسه کمیته علمی همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی تشکیل شد

جلسه کمیته علمی همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی تشکیل شد

جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری که آذرماه برگزار خواهد شد، در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور اعضاء کمیته تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این جلسه با حضور اساتید دانشگاهها، نمایندگان و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان ملی بهره وری ایران، شورای عالی استانها، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان ،دبیرخانه مجمع کلانشهرها، پلیس راهور ناجا، شهردای تهران (شرکت خدمات اداری شهر)، انجمنها و تشکل های تخصصی و غیردولتی (انجمن مشاوران مدیریت ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران) تشکیل گردید.

این همایش به همت شهرداری تهران (شرکت خدمات اداری شهر) و حمایت سازمانها و مراکز علمی و انجمن های تخصصی در آذرماه امسال در شهر تهران برگزار خواهد شد.

از اهداف این همایش می توان به اهداف ارتقاء‌ سطح آگاهی و توسعه فرهنگ و مفاهیم علمی بهره وری و تعالی سازمانی در حوزه مدیریت شهری، بهره گیری از تجربیات ملی در عرصه بهره وری مدیریت شهری و ایجاد بستر مناسب جهت هم اندیشی مدیران، شهرداری ها شوراهای شهر، اساتید و اعضای هیات علمی و مشاوران جهت ارتقاء سطح بهره وری در مدیریت شهری اشاره نمود.

محورهای همایش: عبارتست از: بهره وری و اقتصاد شهری، بهره وری و مدیریت منابع انسانی و بهره وری و مدیریت زیرساخت های شهری.

در این جلسه درخصوص همایش و محورهای آن موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

۱_ برنامه ریزی جهت برگزاری مطلوب همایش به نحویکه مخاطبین اصلی همایش که مدیران و کارکنان شهرداریها و اعضاء شوراها هستند بتوانند بهره برداری مطلوبی از ان داشته باشند.

۲_ برگزاری پنل ها و کارکاههای تخصصی و ارائه سخنرانی های کلیدی مورد تاکید اعضاء قرار گرفت.

۳_ تشکیل دبیرخانه دائمی و کمیته های تخصصی برای هریک از محورها مورد تاکید قرار گرفت.

۴_ حوزه حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری و عمرانی در زیرمحورها مورد توجه قرار گیرد.

۵_ موضوع شایسته سالاری و سلامت اداری در محور مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.

۶_ موضوع حکمروایی، مشارکت مردم در حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

۷- به تنوع ویژگی های شهرداری ها در این همایش توجه شود

در پایان تمامی اعضاء حاضر در جلسه بر اهتمام خود جهت برگزاری مطلوب همایش تاکید نمودند و مقرر گردید نظرات تکمیلی دبیرخانه همایش ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات