دیدار پرسنل ادارات حفاظت محیط زیست دزفول، پارک ملی دز و سمن ها با فرماندار دزفول

دیدار پرسنل ادارات حفاظت محیط زیست دزفول، پارک ملی دز و سمن ها با فرماندار دزفول

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات