برگزاری کارگاه زیست محیطی با موضوع  ما یک برگیم در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز

برگزاری کارگاه زیست محیطی با موضوع ما یک برگیم در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات