امورارتباطات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: تشییع پیکراستاد فقید فرهاد پاک سرشت باحضورر اعضای شورای اسلامی شهررشت و رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت توسط جامعه فرهنگی وهنری استان به روایت تصویر

امورارتباطات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: تشییع پیکراستاد فقید فرهاد پاک سرشت باحضورر اعضای شورای اسلامی شهررشت و رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت توسط جامعه فرهنگی وهنری استان به روایت تصویر

حضوراعضای شورای اسلامی شهررشت و رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در تشیع پیکراستاد فقید

فرهاد پاک سرشت توسط جامعه فرهنگی و هنری استان به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات