ارائه راهکارهای تخصصی در خصوص تسهیل وصول مطالبات

ارائه راهکارهای تخصصی در خصوص تسهیل وصول مطالبات

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، سومین جلسه کمیته درآمدی در سال ۹۸ با حضور مسئولان و کارشناسان دوایر این حوزه  و مدیران مالی مناطق و ریاست محترم دایره حقوقی  شهرداری برگزار شد.

در این جلسه علی رمضانی مدیر درآمدهای عمومی و املاک شهرداری و رئیس کمیته درآمدی شهرداری ساری با تاکید بر همسان سازی رویه پیگیری در شهرداری های مناطق  اظهار داشت: اهتمام ویژه در پیگیری حقوقی  مطالبات معوق ، و ارائه راهکارهای تسهیل قانونی مبادی در این زمینه و فرآیند پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به قوانین باز دارنده قوانین جدید بانکی افزود: اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد و با امکان ثبت مشخصات دقیق سجلی و شغلی و مسدودی تمامی حسابهای مودی به مدت یکسال و کارتها و ممنوعیت هرگونه تسهیلات و ضمانت نامه برای اشخاص خاطی توانسته بخش عمده ای از مطالبات معوق در گردش حسابهای مالی و جاری شهرداری را کاهش دهد.

رمضانی در پایان خاطر تاکید کرد: در زمان کمیسیون ماده صد و تعیین تکلیف عوارض درآمدی متعلقه و مطالبات از سوی متصدیان امر ، دقت بیشتری صورت گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات