تورج همتی خبرداد:آغاز ارزیابی شاخص مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی استان

تورج همتی خبرداد:آغاز ارزیابی شاخص مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات