برگزاری نشست بحث و بررسی تجربیات مطالعاتی شرکت مهندسان مشاور آرمانشهر در خصوص منظر شهری تهران

برگزاری نشست بحث و بررسی تجربیات مطالعاتی شرکت مهندسان مشاور آرمانشهر در خصوص منظر شهری تهران

نشست بحث و بررسی تجربیات مطالعاتی منظر شهری تهران از سوی شرکت مهندسان مشاورآرمانشهر روز دوشنبه ۹۸/۳/۲۷ در دفتر معاونت معماری و شهرسازی با حضور محمد پورناصرانی معاون معماری و شهرسازی، متین عاشوری، مدیر نوسازی و تحول اداری رضا ویسی، مدیر شهرسازی وتوسعه طرح های شهری، نرجس محجوب، رئیس اداره مطالعات و پژوهش و برخی از مدیران و کارشناسان شهرداری و نمایندگان شرکت مهندسان مشاور آرمانشهر برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان شرکت مشاور آرمانشهر تجربیات مطالعاتی در خصوص ضوابط منظردر شهرتهران را بیان کردند و مقررگردید در جلسه آتی کارگروه، ضوابط موجود منظر شهر رشت ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همچنین مقرر گردید مناطق پنجگانه شهر رشت نیز محورهای شهری را جهت طراحی و نمای ضوابط جداره را( برای بررسی بیشتر) به کارگروه ارائه نمایند.

از سوی دیگر با توجه به تهیه طرح جامع سیما، منظرشهری موضوع نورپردازی در تهیه این طرح مد نظر قرار گیرد.

با توجه به برگزاری جلسه بعدی این نشست در روزهای آتی، مقرر شد نمایندگان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی نیز جهت بیان نقطه نظرات خود در نشست بعدی حضورداشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات