تشریح اولویت های مورد نظر گروه تخصصی ترافیک

تشریح اولویت های مورد نظر گروه تخصصی ترافیک


تشریح اولویت های مورد نظر گروه تخصصی ترافیک

دکتر غلامرضا شیران رئیس گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی اعلام کرد:این گروه در برنامه کاری خود بررسی و استفاده از همه ظرفیت‌ها و راهبری و نظارت و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با ساختمان در بخش حمل و نقل و ترافیک به ویژه پیش‌نویس مقررات ملی ساختمان در این زمینه یا همان الزامات ترافیکی ساختمان ها ونیز تهیه شرح خدمات مهندسین ترافیک برای برنامه ریزان، مهندسین، طراحان و مجریان مرتبط با ساختمان را در اولویت قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، گروه تخصصی ترافیک در برنامه‌های خود به این موارد توجه ویژه دارد:
۱/اشاعه مطالب فنی در استان ها و اخذ نقطه نظرات مهندسین ترافیک به منظور هرچه کاربردی تر کردن موضوع الزامات ترافیکی ساختمان ها
۲/ ادامه رایزنی و انجام مذاکرات با دستگاههای دخیل در ساختمان و ترافیک
۳/ انجام مکاتبات با مسئولین وزارت راه و شهرسازی از طریق ریاست شورای مرکزی به منظور اخذ مصوبه نهایی پیش نویس الزامات ترافیکی ساختمان ها به صورت یکپارچه
۴/ تشکیل جلسات رسیدگی به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسین ترافیک در بخش ساختمان
۵/تشکیل جلسات مشترک و همکاری با گروه های نقشه برداری و شهرسازی با هدف شامل نمودن فعالیتهای این سه گروه در ساختار اجرایی نظام مهندسی ساختمان استان ها با هدف کاهش ضایعات ناشی از کم اهمیت دادن ان گروه های تخصصی
۶/ بررسی مبانی آموزشی مرتبط با الزامات ترافیکی ساختمان ها
۷/ مرور و بازنگری و اشاعه موضوع ایمنی ترافیکی کارگاه ها با توجه به مطالب الزامات ترافیکی ساختمان ها
۸/ تشکیل جلسات دوره ای در استانها با اعضای محلی گروه های ترافیک فعال در سایر کمیته‌ها و کارگروه‌های شورای مرکزی  شورای مرکزی شورای مرکزی
۹/ حضور فعال در سایر کمیته‌ها و کارگروه‌های شورای مرکزی مثل کارگروه یکپارچه سازی و بازنگری شرح خدمات مهندسین هماهنگ با سایر تخصص ها
۱۰/دعوت از همه ظرفیت ها برای مشارکت هرچه بیشتر و ارتقای کیفی خروجی‌های گروه تخصصی ترافیک
۱۱/و بالاخره شرکت فعال اعضا در هفدهمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک تهران و برگزاری کارگاه های تخصصی در خصوص پیش نویس مبحث الزامات ترافیک ساختمان ها و شرح خدمات مهندسین ترافیک در سالن اصلی محل کنفرانس.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات