استانهای تهران، اصفهان و فارس، محل استقرار دبیرخانه های چهار کارگروه جدید شورای مرکزی

استانهای تهران، اصفهان و فارس، محل استقرار دبیرخانه های چهار کارگروه جدید شورای مرکزی


استانهای تهران، اصفهان و فارس،  محل استقرار دبیرخانه های چهار کارگروه  جدید شورای مرکزی

کمیسیون حقوقی، لوایح ، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ شورای مرکزی روز سه شنبه ۲۸ خرداد در محل این شورا تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این نشست نمایندگان کارگروه‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان و فارس حضور یافتند و با توجه به جلسات قبلی و دستور کار ارائه شده نتیجه تحقیقات و فعالیت خود را ارائه دادند.
اعضای کمیسیون پس از بررسی موارد اعلام شده ، آنها را جمع بندی کرده جهت اظهار نظر نهایی به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال کردند .
عناوین این کارگروه ها عبارتند از:
¤ کارگروه روش اجرایی آزمایشگاه های ساخت و نصب سازه های فولادی ساختمانی که دبیرخانه آن در استان اصفهان مستقر می‌شود
¤ کارگروه دیگر به عنوان نظام نامه مطالعات صحرایی و آزمایش های ژئوتکنیک که دبیرخانه آن در استان تهران مستقر می گردد.
¤کارگروه نظامنامه گودبرداری از استان تهران دعوت شده و دبیرخانه آن در استان تهران خواهد بود
¤ و بالاخره کارگروه نظامنامه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت بتن و میلگرد که از استان فارس دعوت شده‌اند و دبیرخانه آن در این سازمان مستقر می شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات