رنگ آمیزی المان "ابر بهاری"زیرگذر جهاد

رنگ آمیزی المان "ابر بهاری"زیرگذر جهاد

در راستای زیباسازی منظر شهری، مراحل اولیه بهسازی و نقاشی المان "ابر بهاری" واقع در در زیرگذر جهاد توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات