نصب دستگاه هوشمند تشخیص عبور پیاده شهروندان در رمپ پارکینگ‌ها

نصب دستگاه هوشمند تشخیص عبور پیاده شهروندان در رمپ پارکینگ‌ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات