سمینار شهید مهدی احمدی نیک از شهدای محیط بان کرمان و استقبال از شهید گمنام

سمینار شهید مهدی احمدی نیک از شهدای محیط بان کرمان و استقبال از شهید گمنام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات