ادامه بررسی تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه

ادامه بررسی تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه

کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و املاک ، صبح شنبه ۱ تیر ماه ۹۸ ، به ریاست ایرج رضایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک ، در سالن جلسات شوراء برگزار شد .
در ابتدای جلسه ، اعضای کمیسیون به بررسی تعدادی از نامه ها از جمله دو مورد توافق نامه های مشارکتی فی مابین شهرداری و اشخاص و دیگر نامه های واصله پرداختند .
سپس در این جلسه ، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه موضوع ادامه تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه را در دستور کار قرار دادند و درآمدهای ۹۷ شهرداری اراک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان داشتند .
سپس در ادامه جلسه ، بیانیه چشم انداز ۲۰ ساله شهرداری اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون در این خصوص مطالبی را نیز عنوان کردند .
در پایان جلسه ، نامه شهرداری در خصوص الویت های تملکی سال ۹۸ مناطق ۶ گانه شهرداری مطرح شد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادات خود را ارائه نمودند .


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات