تعویق لغو سهمیه سال های گذشته به پایان تیر ماه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ،با تصویب هیئت رئیسه و با عنایت به درخواست های مکرر دفاترمهندسی مقرر شده است، لغو سهمیه‌های سال گذشته از پایان خرداد به پایان تیر ماه ۱۳۹۸ موکول گردد .
بر اساس این مصوبه تعداد کار طراحی مربوط به سال ۱۳۹۷ حذف می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات