بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی ، تعیین تکلیف اراضی ملی سطح استان، به روز رسانی سیستمهای میز خدمت...

بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی ، تعیین تکلیف اراضی ملی سطح استان، به روز رسانی سیستمهای میز خدمت...

با حضور مهندس کاظمی جلسه شورای مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تشکیل و در این جلسه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی ، تعیین تکلیف اراضی ملی سطح استان، به روز رسانی سیستمهای میز خدمت و طرح تکریم ارباب رجوع و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان ایلام در این جلسه  مدیران حوزه های مختلف راه و شهر سازی به ارائه گزارش از اقدامات حوزه کاری خود پرداخته و مسائل مختلف هر حوزه به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان بر تعیین تکلیف اراضی ملی سطح استان، به روزرسانی سیستمهای میز خدمت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع و ... تاکید کرد.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات