بازدیدهای زیست محیطی معاون فرماندار و رئیس اداره محیط زیست شوشتر به مناسبت هفته محیط زیست

بازدیدهای زیست محیطی معاون فرماندار و رئیس اداره محیط زیست شوشتر به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات