رونمایی از طرح جمع آوری...

رونمایی از طرح جمع آوری...

در دویست و شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان از طرح مدیر منطقه دو شهرداری یزد مبنی بر جمع آوری باتری های فرسوده با هدف جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شهری رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، در دویست و شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان از طرح سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه مبنی بر جمع آوری باتری های فرسوده با هدف جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شهری رونمایی شد.

محمد علی طالبی استاندار یزد در این نشست پس از ارائه پیشنهاد طرح پایلوت و نمادین جمع آوری باتری های فرسوده از سوی مدیر منطقه دو شهرداری، از توجه دستگاه های اجرایی به مباحث زیست محیطی شهری، ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک آن از مبدا تقدیر نمود و خواستار اجرایی شدن طرح مذکور شد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد نیز در این خصوص گفت: این طرح با هدف جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شهری، همزمان با مطرح شدن طرح " همیاران خدمات شهری"  برای اولین بار در مدارس رونمایی شده است.

کشفی افزود: با توجه به طرح وزارتی بوم (برنامه ویژه مدارس) و اختصاص ساعاتی از تدریس مدارس ابتدایی به مسائل روز شهر مورد تحصیل دانش آموز و با توجه به فعالیت های محیط زیستی انجام شده توسط منطقه دو شهرداری یزد و شرکت مجری و پیمانکار خدمات شهری منطقه، طرح همیاران خدمات شهری با شاخص رویکرد فرهنگ سازی کاهش تولید زباله، تفکیک زباله از مبدا و توجه به تولیدات انسان ساز که محیط زیست را در نهایت آلوده می سازند، در مدارس منتخب به اجرا درآمده است.

وی اظهار امیدواری کرد: طرح مذکورکه با استقبال جامعه دانش آموزی و حمایت اداره آموزش و پرورش همراه بوده در صورت حمایت مالی و معنوی می تواند در گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و نیز جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری موثر واقع شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات