انسداد چاه‎های غیرمجاز حریم قنات گندم شاد شهرستان باخرز

مدیر امور منابع آب تربت‌جام گفت: ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز حریم قنات گندم شاد شهرستان باخرز طی چند روز گذشته توسط مامورین امور منابع آب تربت جام و نیروی انتظامی شهرستان پر و مسلوب المنفعه گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، یوسف اختری افزود: در راستای صیانت از منابع مجاز و پایدار منطقه ظرف چند روز متوالی کارشناسان این امور پس از شناسایی چاه های غیرمجاز حریم قنات مزبور در محدوده روستای نوبهار کردیان شهرستان باخرز، نسبت به صدور اخطاریه و در نهایت اخذ دستور قضایی اقدام و با همکاری نیروی محترم انتظامی تعداد ده حلقه چاه غیر مجاز با حجم صرفه جویی ۷۲۰۰۰ مترمکعب در سال مسدود شد.

اختری این اقدامت را در راستای سازگاری با کم آبی برشمرد و گفت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با برنامه ریزی های انجام داده باید تا افق ۱۴۰۵ کل اضافه برداشت ۱۲۰۰ میلیون متر مکعبی خراسان رضوی را به صفر برساند که لازمه رسیدن به این هدف جلوگیری از اضافه برداشت ها در دشت های استان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات