بازدید مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از وضعیت نهالکاریهای کانون های ریزگرد

کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان روز شنبه ۱تیر ۹۸به همراه دیگر مسئولان استانی از وضعیت نهالهای کاشته شده در کانون شماره چهار جنوب شرق اهواز بازدید کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات