ابلاغ آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» به دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» به دستگاه‌های اجرایی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات