تورج همتی خبرداد:  اجرای بزرگترین طرح مدیریت پساب شهری در مشهد

تورج همتی خبرداد:  اجرای بزرگترین طرح مدیریت پساب شهری در مشهد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات