کشف بیش از ۵۰۰قطعه چکاوک وحشی از یک متخلف مشهدی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات