حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جلسه شورای مشترک قضایی و اداری استان، درخواست صدور احکام سبز در مراجع قضایی

حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جلسه شورای مشترک قضایی و اداری استان، درخواست صدور احکام سبز در مراجع قضایی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات